Thursday, August 17, 2006

.....

.....
چنانکه آن خطاط سه گون خط نبشتی:
یکی او خواندی لاغیر- یکی هم او خواندی هم غیر- یکی نه او خواندی نه غیر او- آن منم که سخن گویم – آن گون که نه من دانم نه غیرمن...
از: مقالات شمس تبریزی

7 Comments:

At 1:16 AM, Anonymous siamak said...

very nice
congratulation

 
At 3:10 AM, Anonymous John said...

به دنیای وبلاق نویسان خوش آمدی

 
At 8:44 AM, Anonymous John said...

به قول یکی که نمی دانیم نامش چیست، به دنیای ِ الواح ِ نورانی خوش آمدید

 
At 8:45 AM, Anonymous John said...

ما نمی دانیم که چرا هی میخاهیم توی این وبلاق کامنت بگذاریم، گذاشتنی

 
At 8:50 AM, Anonymous John said...

آقا، اجازه می دهید که لینک وبلاقتان را طی مراسم باشکوهی و یا نه، بی شکوهی در وبلاقمان بگذاریم، گذاشتنی؟ آقا ما این برف هایی را که بر این صفحه میبارد را خیلی دوست میداریم ، نخسوزن بعد از ساعت یازده شب. آقا ایا تا حالا فکر نکرده اید که این رنگ پس زمینه را عوض کنید؟
فدای شما

 
At 10:03 AM, Blogger Janus said...

الهی که ما قربان شما برویم رفتنی
اتفاقندش همین حالا که دوش میگرفتم گفتم چه خوب میشد اثری هم
از لوح نورانی ما در لوح نورانی شما موجود میبود بودنی که خلاصه بر زبان بود
تورا هر چه مرا در دل بود از این گذشته جان ناقابل ما هم به شما تعلق دارد
ولی لطف فرموده مراسم را باشکوه برگزار کنید
از ارسال حل المسائل بی اندازه سپاسگزارم دارم چیزی در معرفی ژانوس مینویسم
به محض آمادگی با کمک برمک سعی میکنم آن را بچسبانم چسباندنی
اگر توفیق حاصل نشد آنرا با شما در میان میگذارم فکر کنم مشکلی پیش نیاید
فقط تایتل را سمت چپ میزند نمیدانیم چگو.نه آنرا به وسط یا راست ببریم
در مورد تغییر رنگ آنقدر من هیجان زده هستم که نیازی نمیبینم مگر بماند بعد تا خودت فکری
برایش بکنی کردنی
بارش برف هم که حرف ندارد
ترانه وافسانه را سلام برسان وما را مرتبا ًً در جریان تشریف فرمئیتان قرار بده
چه دیدی شاید دور از چشم اغیار سری رفتیم نور آباد
دوستتان دارم داشتنی

 
At 1:07 PM, Anonymous John said...

آن تایتل آنجاسمت چپ است و بعدن می آید به راست میتوانید در پری ویو نگاه کنید.

 

Post a Comment

<< Home